Υπεύθυνος Ακαδημιών (αγόρια) κ. Δημήτρης Καραμανλής

Έφορος (αγόρια) κ. Παναγιώτης Αλεξιάδης τηλ. επικοινωνίας 6947.778.058

Υπέυθυνος ακαδημιών (κορίτσια) κ. Ευάγγελος Βουτσάς

Βιηθός κ. Ελευθερία Κολλήγα τηλ. επικοινωνίας 6946.844.051