Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό συμβούλιο του Α.Σ. ΑΡΗΣ αποτελείται από τα παρακάτω μέλη:

 

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ψηφίδης Ιωάννης

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αλεξανδρίδης Παναγιώτης

ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Οικονόμου Αναστάσιος

ΜΕΛΟΣ: Αλεξανδρίδης Σπυρίδων

ΜΕΛΟΣ: Γαβριηλίδης Κωνσταντίνος

ΜΕΛΟΣ: Δημαρέλης Ανδρέας

ΜΕΛΟΣ: Κωνσταντινίδης Ηλίας

ΜΕΛΟΣ: Κωνσταντινίδης Κωνσταντίνος

ΜΕΛΟΣ: Μεταξάς Ιωάννης

ΜΕΛΟΣ: Χίτζιος Ιωάννης

ΜΕΛΟΣ: Βαρβούτας Ιωάννης

 

 

Κοινοποιήστε