Πρόσκληση σε τακτική γενική συνέλευση των μελών του Α.Σ. ΑΡΗΣ Θεσσαλονίκης

Πρόσκληση σε τακτική γενική συνέλευση των μελών του Α.Σ. ΑΡΗΣ Θεσσαλονίκης

Σύμφωνα με το καταστατικό του Συλλόγου, καλούνται όλα τα μέλη του Α.Σ. ΑΡΗΣ σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα λάβει χώρα στις 09/06/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 στο ξενοδοχείο «Grand Hotel», με τα παρακάτω θέματα:

-Εκλογή Προέδρου της Τακτικής Γ.Σ. και δύο Πρακτικογράφων.

-Eπικύρωση Πρακτικών Γενικής Συνέλευσης 22/02/2022.

-Έκθεση Πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή αυτού.

-Οικονομικός Απολογισμός έτους 2022-2023, Προϋπολογισμός έτους 2023-2024 και οικονομική απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου.

-Εναρμόνιση του καταστατικού σύμφωνα με τον νέο αθλητικό νόμο.

-Ενημέρωση από το Διοικητικό Συμβούλιο του Α.Σ. ΑΡΗΣ για θέματα που αφορούν όλα τα τμήματα του Α.Σ. ΑΡΗΣ, καθώς και σε αυτά που συμμετέχει βάσει νόμου ως μέτοχος.

Προτάσεις- Ερωτήσεις, Λήψη Αποφάσεων.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί στις 14/06/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, στο ίδιο μέρος, με τα ίδια θέματα και στην οποία απαρτία θα θεωρηθεί η παρουσία όσων μελών και αν παραβρεθούν από τα ταμειακώς τακτοποιημένα.

Από το Διοικητικό Συμβούλιο του Α.Σ. ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

Κοινοποιήστε