ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΠΕΝΤΕ (5) ΕΤΗ

Ο ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ προκηρύσσει πλειοδοτικό διαγωνισµό, µε σφραγισµένες προσφορές, µε τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Οι προσφορές κατατίθενται στα γραφεία του ΑΣ ΑΡΗΣ από την Πέμπτη 5 Ιουλίου 2018 έως τη Δευτέρα 9 Ιουλίου 2018 και ώρα 14:00. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βλέπουν τον χώρο καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή , ώρες 09:30-15:30.
  • Η χρονική διάρκεια της εκμίσθωσης είναι πενταετής
  • Ο εκμισθωτής υποχρεούται να προκαταβάλλει το ετήσιο μίσθωμα κάθε έτους. Ως κριτήρια κατακύρωσης λαµβάνονται αφ ενός η συµφερότερη οικονοµικά προσφορά και αφετέρου η επαγγελµατικότητα του µισθωτή.
  • Η εκμίσθωση αφορά το ARIS SPORTS CAFÉ που βρίσκεται στη θύρα των επισήμων (Θύρα 7) και τα δεκατέσσερα (14) κυλικεία που βρίσκονται εντός των θυρών του γηπέδου «Κλεάνθης Βικελίδης».
  • Σε περίπτωση διακοπής της συμφωνίας με υπαιτιότητα του ΑΣ ΑΡΗΣ, ο Σύλλογος υποχρεούται να καταβάλει στον εκμισθωτή τις δαπάνες του αρχικού του κεφαλαίου (ανάλυση συμφωνίας)
  • Ο χώρος θα παραχωρείται δωρεάν για τις εκδηλώσεις του ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.
  • Ο εκμισθωτής υποχρεούται να καλύψει τις ανάγκες του γηπέδου «Κλεάνθης Βικελίδης» και να κάνει σωστή χρήση του μισθίου.

Η έγκριση- κατακύρωση θα γίνει από το Διοικητικό Συµβούλιο του ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ σε συνεργασία με τη νομική υπηρεσία του Συλλόγου μας.

 

Θεσσαλονίκη, 04-07- 2018

Το Δ.Σ.του ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Κοινοποιήστε