ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΒΙΚΕΛΙΔΗΣ (ΠΡΩΗΝ MOBILE) ΓΙΑ ΠΕΝΤΕ (5) ΕΤΗ

Ο ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ανακοινώνει την παράταση του πλειοδοτικού  διαγωνισµού  για την εκμίσθωση καταστήματος το οποίο βρίσκεται κάτω από τη Θύρα 2 του γηπέδου ¨Κλεάνθης Βικελίδης» επί της οδού Αλ.  Παπαναστασίου µε σφραγισµένες προσφορές.

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στα γραφεία του ΑΣ ΑΡΗΣ στο γήπεδο «Κλ. Βικελίδης» οδός Αλκμήνης 69, 2ος όροφος έως την Τετάρτη 31  Ιουλίου 2019 και ώρα 14:00.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται το χώρο καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή , ώρες 09:30-15:30 κατόπιν συνεννόησης με τον ΑΣ ΑΡΗΣ (τηλ. 2310 305 402).

Η χρονική διάρκεια της εκμίσθωσης είναι πενταετής.

Ο μισθωτής υποχρεούται να προκαταβάλλει το ετήσιο μίσθωμα κάθε έτους. Ο μισθωτής υποχρεούται να καταβάλλει εγγύηση 5.000 ευρώ , ποσό το οποίο θα αφαιρεθεί από το τελευταίο ετήσιο μίσθωμα.

Ως κριτήρια κατακύρωσης λαµβάνονται αφ ενός η συµφερότερη οικονοµικά προσφορά και αφετέρου η επαγγελµατικότητα του µισθωτή.

Αναφορικά  με τις δυνατότητες χρήσης του μισθίου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον ΑΣ ΑΡΗΣ.

Η τελική κατακύρωση θα γίνει από το Διοικητικό Συµβούλιο του ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

Απο το Δ.Σ. του ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Κοινοποιήστε