ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Α.Σ. ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΗΣ 18η  ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

  ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Α.Σ. ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΗΣ 18η  ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

 

    Σύμφωνα με το καταστατικό καλούνται τα μέλη του Α.Σ. ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 18/07/2019 ημέρα Πέμπτη  και ώρα

20.00΄ στην αίθουσα του ξενοδοχείου GRAND HOTEL , με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Εκλογή Προέδρου Γενικής Συνέλευσης και δύο Πρακτικογράφων.
  2. Επικύρωση Πρακτικών Γενικής Συνέλευσης της 5/02/2018
  3. Εκκαθάριση Μητρώου Μελών του ΑΣ
  4. Τροποποίηση Καταστατικού ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ σύμφωνα με το Ν.4603/2019
  5. Αποφάσεις για την ΚΑΕ ΑΡΗΣ
  6. Προτάσεις- Ερωτήσεις-Επερωτήσεις.
  7. Εκλογή πενταμελούς εφορευτικής επιτροπής για τη διενέργεια της ψηφοφορίας η οποία θα διεξαχθεί την επόμενη της Γενικής Συνέλευσης από 07.30  μέχρι την 20.00 βραδινή.
  8. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και εξελεγκτικής Επιτροπής, με την διευκρίνιση ότι δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν, όσοι δύναται να είναι μέλη του Συλλόγου, βάσει των Ν.4603/ 2019 και Ν. 2725/1999 και του ισχύοντος σήμερα νέου κωδικοποιημένου καταστατικού.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα μέλη του Συλλόγου που είναι ταμειακώς εντάξει (έχουν καταβάλει και την συνδρομή του μηνός Ιουλίου 2019).

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία στις 18 Ιουλίου, η Συνέλευση θα επαναληφθεί τη Δευτέρα 22 Ιουλίου 2019 την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο με τα ίδια θέματα, ή δε ψηφοφορία για την ανάδειξη του Διοικητικό Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής θα γίνει την επομένη 23 Ιουλίου ημέρα Τρίτη από 07.30 μέχρι 20.00΄ στα γραφεία του Συλλόγου. Επίσης σύμφωνα με το ισχύον καταστατικό του Συλλόγου όσοι επιθυμούν να μετάσχουν σαν υποψήφιοι για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή, οφείλουν να καταθέσουν αίτηση στη γραμματεία του Συλλόγου κατά τις ώρες 10:00 – 15.00 μέχρι την 15η Ιουλίου 2019.

Από το Διοικητικό Συμβούλιο του Α.Σ. ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Κοινοποιήστε