Με τηλεργασία τα γραφεία του Α.Σ. ΑΡΗΣ

Τα γραφεία του Α.Σ. ΑΡΗΣ (Οδός Αλκμήνης 69) παραμένουν κλειστά, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης και της μη εξάπλωσης του κορονοϊού. Ο Α.Σ. ΑΡΗΣ ενημερώνει ότι οι υπηρεσίες του θα παρέχονται μέσω τηλεργασίας.

Όποιος επιθυμεί, μπορεί να επικοινωνήσει μέσω e-mail στις παρακάτω διευθύνσεις:

Για θέματα διοίκησης: info@arisac.gr.

Για θέματα επικοινωνίας και ΜΜΕ: asarispress@gmail.com.

Κοινοποιήστε