Και εγένετο ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Και εγένετο ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.
Και άλλαξε η μοίρα και η πορεία του ελληνικού αθλητισμού.
Και μυριάδες ακολούθησαν και έμειναν πιστοί στην ιδέα και τα ιδανικά που αντιπροσωπεύει για 106 χρόνια αυτός ο τεράστιος σύλλογος.
Χρόνια πολλά ΑΡΗ
Χρόνια πολλά Ελλάδα

Κοινοποιήστε