Νέος έφορος στο τμήμα Τζούντο

Ο ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ανακοινώνει ότι ορίζεται νέος έφορος στο τμήμα Τζούντο ο κ. Αλέξανδρος Σαμπρής (σύμφωνα με την από 26/03/18 απόφαση του Δ.Σ. του ΑΣ και της παραίτησης του κ. Αθ. Παπανικολάου).

Κοινοποιήστε